Česká společnost pro sexuální medicínu,
člen European Society for Sexual Medicine

Sympozium České společnosti 
pro sexuální medicínu

24. - 25. května 2024

Městské divadlo Český Krumlov

Horní 2, 381 01 Český Krumlov
Vážení kolegové a odborníci v oblasti sexuální medicíny,

s radostí vás zveme na sympozium České společnosti pro sexuální medicínu, které se bude konat v malebném prostředí Českého Krumlova ve dnech 24. a 25. května 2024. Tato událost slouží jako jedinečná platforma pro sdílení nejnovějších poznatků, diskuzi o aktuálních trendech a navazování nových profesních vztahů v oblasti sexuálního zdraví.
Očekávejte odborné přednášky, interaktivní workshopy a možnost prezentovat vlastní výzkum. Konference bude nejen o odborné výměně názorů, ale i o posílení sítě nás všech, kteří se věnujeme sexuální medicíně. Rádi Vás informujeme, že pod vedením Dr. Klapilové připravujeme kvalitní reprezentaci naší společnosti na únorovém kongresu ESSM v italském Bari.
Vazby s Evropskou organizací ostatně považujeme za velmi důležité, proto si dáme záležet, abychom vás v Krumlově opět mohli informovat o zdařilém výsledku.

Připojte se k nám a podělte se o svoje poznatky, zkušenosti a vášeň pro zdokonalení péče o sexuální zdraví. Těšíme se na setkání s vámi v Českém Krumlově, kde spojíme síly ve prospěch pokroku v oblasti sexuologie.


Jménem rady a vědeckého výboru ČSSM
prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

24. – 25. 5. 2024

TÉMATA

1. Antikoncepce a sexualita
2. Poruchy sexuální preference
3. Drogy a sex
4. Ejakulační dysfunkce
5. Erektilní dysfunkce
6. Orgastická dysfunkce
7. Evoluční sexuologie
8. Ženská sexualita
9. Asistovaná reprodukce
10. Sexualita hendikepovaných
11. Zákon a sexualita
12. Menopauza a sexualita
13. Prostituce
14. Pornografie

15. Neurovědy a sexualita
16. Pánevní chirurgie a sexualita
17. Těhotenství a sexualita
18. Prostata a sexualita
19. Romantická láska
20. Sex a internet
21. Sexuální práva
22. Sexualita a psychické poruchy
23. Terapie sexuálních dysfunkcí
24. Transsexualita
25. Násilí a sex
26. DSM-5 a ICD-11
27. Sexualita v párové terapii a v poradenství

GARANT SYMPOZIA
prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

Sexuologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIA
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine

ODBORNÝ PROGRAM

 • Pátek 24. 5. 2024

  9:00 - 9:05 Zahájení
  Broul M.
  9:05 - 10:05 I. BLOK ‑ Sexualita mužů a žen
  Předsedající: Broul M.
    Falus v kultuře a umění (10 min)
  Novák J.
  Deficit železa a jeho vliv sexuální dysfunkce u žen (10 min)
  Broul M.
  Závislost na pornografii? Kvalitativní analýza zkušeností mužů vyhledávající léčbu (10 min)
  Blinka L.
  Erektilní dysfunkce u pacientů po léčbě nádorů varlat: Komplexní přehled (10 min)
  Gala D.
  Sexuální život žen v menopauze a hormony (10 min)
  Koliba P.
  Sexuální milníky u asexuálních žen a mužů (10 min)
  Krejčová L.
  10:05 - 10:20 Diskuze
  10:20 - 10:35 Nové trendy v hormonální léčbě (firemní sdělení firmy Besins Healthcare)
  Turčan P.
  10:35 - 10:50 Přestávka
 • Pátek 24. 5. 2024

  10:50 - 11:55 II. BLOK ‑ Varia I
  Předsedající: Trojan O.
    What’s old becomes new: Use of cannabinoids and psychedelics in sexual medicine (15 min)
  Pfaus J.
  Vražda nebo sebevražda? (10 min)
  Sejbalová P. / Cahová M.
  Diferenciální diagnostika u 13letého chlapce s nekrofilním chováním (10 min)
  Prídavka J.
  Sexuální zkušenosti a potřeby pacientů se schizofrenií: Pohled z perspektivy psychiatrie a sexuologie (10 min)
  Mardačova K.
  Vitamin D a sexuální a reprodukční funkce (10 min)
  Turčan P.
  Childhood adversity and offense‑supportive cognitions among Czech adults with a sexual interest in violence or children ‑ Best podium presentation, ESSM congress 2024 (10 min)
  Zakreski E.
  11:55 - 12:05 Diskuze
  12:05 - 12:15 Křest knihy ‑ Reprodukční medicína nejen pro urology
  Novák J. ‑ nakladatelství Maxdorf, rada ČSSM
  12:15 - 13:00 Oběd / Valná hromada
 • Pátek 24. 5. 2024

  13:00 - 14:00 III. BLOK ‑ Slovenské symposium
  Předsedající: Bartl I.
    Obezita z pohľadu urológa/sexuológa/Obesity from urologist/sexologist point of view (10 min)
  Bartl I.
  Od homofóbie k prejavom extrémnej agresie (10 min)
  Mathe R.
  Lipofília vs. lipofóbia (10 min)
  Jandová K.
  Implementácia projektu Parafilik na Slovensku (10 min)
  Vašečková B. / Štefániková J.
  Vývin detskej pornografie na Slovensku a projekt BRIDGE (10 min)
  Chovanec M.
  HOMOFÓBIA ‑ dejiny nenávisti (10 min)
  Šedivá D.
  14:00 - 14:10 Diskuze
  14:10 - 14:25 Přestávka
 • Pátek 24. 5. 2024

  14:25 - 15:40 IV. BLOK ‑ Zvaní přednášející
  Předsedající: Klapilová K.
    Psychophysiology, man‑machine interaction, forensic applications (20+5 min)
  Renaud P. (zvaný přednášející)
  Incesty a mesaliance (20+5 min)
  Petr J. (zvaný přednášející)
  Změny prevalence a demografických ukazatelů nezletilých pacientů s genderovou dysforií: přehled dat ze zahraničí (20+5 min)
  Bartečková E. (zvaný přednášející)
  15:40 - 15:55 Přestávka
 • Pátek 24. 5. 2024

  15:55 - 17:15 Odborné symposium k genderové problematice
  Předsedající: Weiss P.
    Některé komplexní případy genderové dysforie (20 min)
  Kufa T.
  První zkušenosti s gynekologickou ambulancí pro transgender osoby (10 min)
  Hloušková L.
  Trans E‑Health‑ duševní pohoda a intervence pro transgender a genderově rozmanité osoby (15 min)
  Doležalová P.
  Od Rowlingové a trans aktivistů, přes potíže knihy Nevratné poškození až ke zprávě Hillary Cass. A kam dál? (20 min)
  Trojan O. / Adlerová M.
  Psychoterapie transgender osob: zkušenosti ze Slovenska (15 min)
  Jana Štefániková
  17:15 - 17:20 Diskuze
  17:20 - 18:05 Kontroverzní debata
  Moderátor: Zámečník L.
    Moderovaný kulatý stůl k problematice sterilizace u transgender osob (dikuse všech účastníků předchozího symposia)
  Prezentace: Weiss P., Turčan P., Zámečník L., Vašečková B.
 • Sobota 25. 5. 2024

  9:00 - 9:50 V. BLOK ‑ Nezdravotnické intervence v sexuologii
  Předsedající: Novák J.
    Sexuální asistence v praxi / Vliv sexuální asistence na zdraví a kvalitu života klientů (10 min)
  Daňková P.
  Na internetu je všechno, ale i tak si chceme povídat / Sexualita nestárne (10 min)
  Hamerníková P.
  Sex koučink párů s odlišnými preferencemi (10 min)
  Poupětová J.
  Sexhelp: Národní linka pro sexuální a genderové zdraví (10 min)
  Potyszová K.
  Projekt BRIDGE: Propojování osob v riziku spáchání sexuálně motivovaného trestného činu s vhodnou preventivní péčí na základě úrovně rizika (10 min)
  Jozefík J.
  9:50 - 10:00 Diskuze
  10:00 - 10:25 Praktický manuál terapie STI
  Bížová B. (zvaný přednášející)
  10:25 - 10:40 Přestávka
 • Sobota 25. 5. 2024

  10:40 - 10:55 Erekce bez protekce
  Klapilová K.
  10:55 - 12:05 VI. BLOK ‑ Výzkum v sexuologii
  Předsedající: Novák J.
    Czechsex 2024: První výsledky celonárodního reprezentativní průzkum sexuálního chování a well‑beingu obyvatel ČR (10 min)
  Klapilová K.
  Co lidi ve věku 50+ řeší: obsahová analýza sexuálně zaměřených dotazů zveřejněných na profesionálních poradenských webových stránkách (10 min)
  Ševčíková A.
  Konzumace pornografie a partnerská sexuální aktivita (10 min)
  Burian Lexová E.
  Dominance a submisivita v partnerství a běžném životě u osob praktikujících BDSM sex (10 min)
  Jozífková E.
  Ženská sexuální reakce na audiovizuální podněty ve 2D/3D modalitě a z pohledu první/třetí osoby (10 min)
  Marečková A.
  S čím se potýkají páry v 21. století (10 min)
  Šímová L.
  Sexuálna dysfunkcia pri ochorení mentálnej anorexie: predbežné výstupy (10 min)
  Hess T.
  12:05 - 12:20 Diskuze
  12:20 - 12:35 Přestávka
 • Sobota 25. 5. 2024

  12:35 - 13:35 Kontroverzní debata
  Předsedající: Zámečník L.
    Moderovaný kulatý stůl k problematice hormonálního tlumení sexuálního chování u lidí žijících s handicapem
  Prezentace: Zámečník L., Sejbalová P., Nebuď na nule, Weiss P.
  13:35 - 13:40 Závěr sympozia
  Broul M.

REGISTRACE NA MÍSTĚ

Pátek 24. 5. 2024 08:00 – 17:30 hod.
Sobota 25. 5. 2024 09:00 – 13:30 hod.

Na registraci není možné zakoupení oběda, diskuzního večera a doprovodného programu.

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží 12 kreditů, potvrzení o účasti na vzdělávací akci bude v elektronické podobě zasláno do 14 dnů po skončení akce na mailovou adresu, kterou uvedli při registraci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj profil, budou kredity načteny automaticky. Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání České asociace sester. Certifikáty s potvrzením o účasti budou v elektronické podobě rozeslány do 14 dnů po skončení akce na mailovou adresu, která byla uvedena během registrace.

Certifikáty budou lékařům i sestrám odeslány do 14 dnů po skončení sympozia.

UBYTOVÁNÍ

Účastníci sympozia si zajišťují ubytování sami. Pořadatel akce ubytování neposkytuje.
Přehled některých ubytovacích kapacit naleznete zde.
Další možnosti ubytování v Českém Krumlově naleznete např. na platformách www.booking.com nebo www.trivago.cz atp.
Doporučujeme včasnou rezervaci ubytování. 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Sabina Růžičková
E-mail: ruzickova@4educa.cz

INFORMACE O AKCI, AKTIVNÍ ÚČAST

Petr Vaněk
E-mail: vanek@4educa.cz
Tel.: +420 604 289 352

REGISTRAČNÍ POPLATKY, DISKUZNÍ A DOPROVODNÝ PROGRAM

Po provedení registrace vám byla e-mailem zaslána zálohová faktura, po jejím uhrazení obdržíte daňový doklad. Žádáme o včasnou úhradu plateb.

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí:
Název banky: Fio banka, a. s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Adresa majitele účtu: 4Education s.r.o., Jedlová 777, Chýně 253 03, Czech Republic
Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2402675667/2010
IBAN: CZ3620100000002402675667 SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: ČSSM2024 + příjmení a jméno účastníka.

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

 • do 23. 4. 2024 bez storno poplatků
 • od 24. 4. 2024 storno poplatek ve výši 100 %

VRÁCENÍ POPLATKŮ

Storno v termínu do 23. 4. 2024 – platba ponížená o administrativní poplatek ve výši 100,-Kč bude zaslána zpět na váš účet.

Storno vaší objednávky bude provedeno pouze na základě písemné žádosti na adresu: ruzickova@4educa.cz.

Přijetí storna vám bude zpět písemně potvrzeno.
V případě zrušení sympozia z důvodu vyšší moci (epidemiologická opatření, nařízení vlády atd), vám budou platby vráceny v plném rozsahu.

Úhrada členského příspěvku ČSSM

Úhrada členského příspěvku ČSSM na rok 2024 (300 Kč) musí být na účtu společnosti do 28. 2. 2024. Je třeba provést úhradu převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní symbol, nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil 2. 11. 1970, napíše 02111970 apod. Do poznámky pro příjemce prosím napište své jméno.

DOPROVODNÝ PROGRAM

250,- Kč

KLÁŠTERNÍ MUZEUM (90 min.)
24. 5. 2024 od 18:30 hod. 

Nenechte si ujít procházku areálem klášterů s průvodcem a seznamte se nejen s historií klášterů, ale i tím, co běžnému návštěvníkovi zůstává skryté. 

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18:25 hodin.

220,- Kč

MAGICKÝ KRUMLOV (90 min.)
24. 5. 2024 od 18:30 hod.

Prohlídka města s průvodcem.

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18:30 hodin.

590,- Kč

VOROPLAVBA (50 min.)
24. 5. 2024 od 18:30 hod.

Zažijte nevšední zážitek - plavbu na vorech historickým jádrem Českého Krumlova. Během plavby obeplujete celé historické centrum města Český  Krumlov ve stylu vorařů z dávných dob.

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18:25 hodin.

850,- Kč

DISKUZNÍ VEČER
24. 5. 2024 od 20.00 hod.

Restaurace Barvírna, Kájovská 175, Český Krumlov

Obědy, účast na diskuzním večeru a doprovodném programu bylo možné objednat během registrace, nejpozději do 10. 5. 2024.

Ceny doprovodného programu jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Časy doprovodných programů se mohou v průběhu přípravy sympozia změnit.

HLAVNÍ PARTNER

Besins healthcare

PARTNEŘI

Apremeda
Aristo
Astellas
Berlin-Chemie Menarini
Farmak
Egis
Heaton
IntimFitness
Medifine
SurgiCare
V případě zájmu o pronájem výstavní plochy na Sympoziu České společnosti pro sexuální medicínu nebo o jinou formu partnerství, nás prosím kontaktujte:
 
Alice Čápová
4Education s.r.o.
tel.: 777 444 471
e-mail: capova@4educa.cz
CSSM
Logo
4Education s.r.o.
Dykka inzerce
4Education s.r.o.
4Education s.r.o. © 2024 | Všechna práva vyhrazena