Česká společnost pro sexuální medicínu,
člen European Society for Sexual Medicine

Sympozium České společnosti 
pro sexuální medicínu

24. - 25. května 2024

Městské divadlo Český Krumlov

Horní 2, 381 01 Český Krumlov
Vážení kolegové a odborníci v oblasti sexuální medicíny,

s radostí vás zveme na sympozium České společnosti pro sexuální medicínu, které se bude konat v malebném prostředí Českého Krumlova ve dnech 24. a 25. května 2024. Tato událost slouží jako jedinečná platforma pro sdílení nejnovějších poznatků, diskuzi o aktuálních trendech a navazování nových profesních vztahů v oblasti sexuálního zdraví.
Očekávejte odborné přednášky, interaktivní workshopy a možnost prezentovat vlastní výzkum. Konference bude nejen o odborné výměně názorů, ale i o posílení sítě nás všech, kteří se věnujeme sexuální medicíně. Rádi Vás informujeme, že pod vedením Dr. Klapilové připravujeme kvalitní reprezentaci naší společnosti na únorovém kongresu ESSM v italském Bari.
Vazby s Evropskou organizací ostatně považujeme za velmi důležité, proto si dáme záležet, abychom vás v Krumlově opět mohli informovat o zdařilém výsledku.

Připojte se k nám a podělte se o svoje poznatky, zkušenosti a vášeň pro zdokonalení péče o sexuální zdraví. Těšíme se na setkání s vámi v Českém Krumlově, kde spojíme síly ve prospěch pokroku v oblasti sexuologie.


Jménem rady a vědeckého výboru ČSSM
prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

PROGRAMOVÉ INFORMACE

31. 3. 2024 Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti
15. 4. 2024 Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky do programu
20. 4. 2023 Program
1. 5. 2024 Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku
1. 5. 2024 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
24. – 25. 5. 2024 SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU 2024

TÉMATA

1. Antikoncepce a sexualita
2. Poruchy sexuální preference
3. Drogy a sex
4. Ejakulační dysfunkce
5. Erektilní dysfunkce
6. Orgastická dysfunkce
7. Evoluční sexuologie
8. Ženská sexualita
9. Asistovaná reprodukce
10. Sexualita hendikepovaných
11. Zákon a sexualita
12. Menopauza a sexualita
13. Prostituce
14. Pornografie

15. Neurovědy a sexualita
16. Pánevní chirurgie a sexualita
17. Těhotenství a sexualita
18. Prostata a sexualita
19. Romantická láska
20. Sex a internet
21. Sexuální práva
22. Sexualita a psychické poruchy
23. Terapie sexuálních dysfunkcí
24. Transsexualita
25. Násilí a sex
26. DSM-5 a ICD-11
27. Sexualita v párové terapii a v poradenství

GARANT SYMPOZIA
prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

Sexuologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIA
Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine

REGISTRACE

REGISTRACE NA MÍSTĚ

Pátek 24. 5. 2024 08:00 – 17:30 hod.
Sobota 25. 5. 2024 09:00 – 13:30 hod.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášku k účasti zašlete, prosím, co nejdříve.
Registrace on-line ZDE.

Součástí registračního formuláře je možnost objednání vstupu na: 
  • oběd, 24. 5. 2024
  • doprovodný program po skončení odborné části sympozia, 24. 5. 2024
  • diskuzní večer, 24. 5. 2024
Možnost objednání doplňkových služeb (oběd, doprovodný program, diskuzní večer) je pouze do 10. května
 

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o účasti na vzdělávací akci v elektronické podobě do 14 dnů po skončení akce na mailovou adresu, kterou uvedli při registraci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj profil, budou kredity načteny automaticky. Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání České asociace sester. Certifikáty s potvrzením o účasti budou v elektronické podobě rozeslány do 14 dnů po skončení akce na mailovou adresu, která byla uvedena během registrace.

Certifikáty budou lékařům i sestrám odeslány do 14 dnů po skončení sympozia.

POKYNY PRO PŘÍPRAVU ABSTRAKT, POSTERU A PREZENTACÍ

Podrobné pokyny týkající se registrace k aktivní účasti, formátu abstrakt, prezentací a posterů, slide preview, atd. naleznete na webových stránkách sympozia www.cssmsympozium.cz. V případě, že bude váš příspěvek přijat do odborného programu sympozia, obdržíte mailem detailní informace pro aktivní účastníky.

UBYTOVÁNÍ

Účastníci sympozia si zajišťují ubytování sami. Pořadatel akce ubytování neposkytuje.
Přehled některých ubytovacích kapacit naleznete zde.
Další možnosti ubytování v Českém Krumlově naleznete např. na platformách www.booking.com nebo www.trivago.cz atp.
Doporučujeme včasnou rezervaci ubytování. 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Sabina Růžičková
E-mail: ruzickova@4educa.cz

INFORMACE O AKCI, AKTIVNÍ ÚČAST

Petr Vaněk
E-mail: vanek@4educa.cz
Tel.: +420 604 289 352

REGISTRAČNÍ POPLATKY, DISKUZNÍ A DOPROVODNÝ PROGRAM

Po provedení registrace vám bude e-mailem zaslána zálohová faktura, po jejím uhrazení obdržíte daňový doklad. Žádáme o včasnou úhradu plateb.

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí:
Název banky: Fio banka, a. s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Adresa majitele účtu: 4Education s.r.o., Jedlová 777, Chýně 253 03, Czech Republic
Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2402675667/2010
IBAN: CZ3620100000002402675667 SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: ČSSM2024 + příjmení a jméno účastníka.

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

  • do 23. 4. 2024 bez storno poplatků
  • od 24. 4. 2024 storno poplatek ve výši 100 %

VRÁCENÍ POPLATKŮ

Storno v termínu do 23. 4. 2024 – platba ponížená o administrativní poplatek ve výši 100,-Kč bude zaslána zpět na váš účet.

Storno vaší objednávky bude provedeno pouze na základě písemné žádosti na adresu: ruzickova@4educa.cz.

Přijetí storna vám bude zpět písemně potvrzeno.
V případě zrušení sympozia z důvodu vyšší moci (epidemiologická opatření, nařízení vlády atd), vám budou platby vráceny v plném rozsahu.

Úhrada členského příspěvku ČSSM

Úhrada členského příspěvku ČSSM na rok 2024 (300 Kč) musí být na účtu společnosti do 28. 2. 2024. Je třeba provést úhradu převodem na účet č. 1092008951/5500. Variabilní symbol, nechť je Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, tj. kdo se narodil 2. 11. 1970, napíše 02111970 apod. Do poznámky pro příjemce prosím napište své jméno.
REGISTRACE

DOPROVODNÝ PROGRAM

250,- Kč

KLÁŠTERNÍ MUZEUM (90 min.)
24. 5. 2024 od 18:30 hod. 

Nenechte si ujít procházku areálem klášterů s průvodcem a seznamte se nejen s historií klášterů, ale i tím, co běžnému návštěvníkovi zůstává skryté. 

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18:25 hodin.

220,- Kč

MAGICKÝ KRUMLOV (90 min.)
24. 5. 2024 od 18:30 hod.

Prohlídka města s průvodcem.

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18:30 hodin.

590,- Kč

VOROPLAVBA (50 min.)
25. 5. 2024 od 18:30 hod.

Zažijte nevšední zážitek - plavbu na vorech historickým jádrem Českého Krumlova. Během plavby obeplujete celé historické centrum města Český  Krumlov ve stylu vorařů z dávných dob.

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18:25 hodin.

850,- Kč

DISKUZNÍ VEČER
24. 5. 2024 od 20.00 hod.

Restaurace Barvírna, Kájovská 175, Český Krumlov

Obědy, účast na diskuzním večeru a doprovodném programu si prosím objednejte při registraci, nejpozději do 10. 5. 2024.

Ceny doprovodného programu jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Časy doprovodných programů se mohou v průběhu přípravy sympozia změnit.

PARTNEŘI

V případě zájmu o pronájem výstavní plochy na Sympoziu České společnosti pro sexuální medicínu nebo o jinou formu partnerství, nás prosím kontaktujte:
 
Alice Čápová
4Education s.r.o.
tel.: 777 444 471
e-mail: capova@4educa.cz
CSSM
Logo
4Education s.r.o.
4Education s.r.o.
4Education s.r.o. © 2024 | Všechna práva vyhrazena